+8617773160488

EN
Tất cả danh mục

Sau khi bán hàng dịch vụ

Bạn đang ở đây : Trang chủ>Trung tâm Tài nguyên>Sau khi bán hàng dịch vụ

1. 100% Thái độ chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề sau bán hàng.
2. Phản hồi nhanh chóng trong vòng 24 giờ cho mọi vấn đề sau bán hàng.
3. Thực hiện các cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng thường xuyên mỗi năm.
4. Thăm hỏi khách hàng thường xuyên.

Liên hệ Chúng tôi

Liên hệ chúng tôi : +8617773160488 Email:[email được bảo vệ]

Xem thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể kiểm tra FAQ

Xem thêm